logo
mn

Träblås (blockflöjt, tvärflöjt, saxofon, oboe, klarinett, fagott)

Profilansvarig: Helena Sivsdotter Söderman

Profillärare: Anders Paulsson, Claudia Müller, Pernilla Petersson, Hedvig Marklund, Mikael Thun, Stefan Mathiesen

Kandidatutbildning – profiler

På huvudinstrumentet får du spel- och metodikundervisning under alla tre åren. På övriga träblåsinstrument får du kännedomskurser. Metodiken är individ- och grupprelaterad och lägger stor vikt vid gehörsspelsmetodik och sammusicerande. Du får undervisning inom flera genrer (främst inom västerländsk konstmusik och jazz/pop/rock).

Du får kompetens att undervisa på ditt huvudinstrument, ytterligare ett träblåsinstrument och i ensemble. Du får en god beredskap att arbeta i grupp, både med elever och kolleger.

Senast upppdaterad: 2023-10-17