logo
mn

Slagverk

Profilansvarig: Anders Holdar

Profillärare: Joakim Anterot

Kandidatutbildning – profiler

Du får spel- och metodikundervisning på slagverkets alla instrument under alla tre åren. Metodiken är individ-och grupprelaterad och lägger stor vikt vid gehörsspelsmetodik och sammusicerande.

Du får undervisning inom flera genrer (både västerländsk konstmusik och jazz/pop/rock).

Du får kompetens att undervisa på slagverkets alla instrument och i ensemble.

Du får en god beredskap att arbeta i grupp, både med elever och kolleger.

Senast upppdaterad: 2023-10-17