logo
mn

Sång

Profilansvarig: Kerstin Gabrielsson

Profillärare: Mattias Danielsson-Lindqvist

Kandidatutbildning – profiler

Du får sång- metodik- och handledd övningsundervisning under alla tre åren. Utbildningen ger dig god kunskap om röstens uppbyggnad och dess möjligheter till utveckling. Stor vikt läggs också vid uttryck och gestaltning. Din egen musikaliska identitet kommer både att förstärkas och breddas.

Du får en bred utbildning som ska förbereda dig för de krav och önskemål som ställs på en sångpedagog idag och i framtiden. Du får lära dej att undervisa på olika stadier såväl enskilt som i grupp inom flera genrer (klassisk västerländsk musik, svensk folkmusik, visa, musikal, jazz, rock, pop, soul, osv).

Senast upppdaterad: 2023-10-17