logo

Lärar-intervjuer – Elise och Jimmy

Student-intervjuer

Elise Einarsdotter undervisar vid SMI i piano, improvisation och ensemble.

SMI! – Småskalighet i kombination med förankring i hela landet och återkommande internationella samarbeten, gör SMI till en fantastiskt vänlig, välorganiserad och kreativ högskola att studerasåväl som att undervisa vid.

Ovanstående iakttagelse och känsla är något som jag alltid slås av då jag går in genom portarna till SMI.

Allt fokus är på lärandet och elevens bästa. Eleven här och nu, och framtidens elev. Det faktum att studenterna vid SMI är ålagda att undervisa parallellt med sin studiegång, skapar dessutom en sund verklighetsförankring i hela läroprocessen.

Det är nu många år som jag undervisat vid SMI, i större eller mindre omfattning. Otaliga är de minnen jag har av roliga, intensiva lektioner tillsammans med lärotörstande ljuvliga studenter i skiftande åldrar från en mängd olika miljöer. Jag ser fram emot att möta det kommande årets studentkull, och nästa och nästa och nästa…!

Elise Einarsdotter, pianist och kompositör

Jimmy Wahlsteen är lärare i huvudinstrument, gitarr.

Min passion är akustiskt gitarrspel. Jag drivs av att skapa fin musik, som tillsammans med kreativitet och samspel lärare-elev tar den centrala platsen i min undervisning. Den moderna ”Finger Style”-genren bjuder på många finesser som bidrar till att den akustiska gitarren är ett i det närmaste komplett instrument ur både kompositions- och underhållningssynpunkt. Jag inspirerar studenterna och medmusikanterna till ett kreativt gitarrspel och lust till att fortsätta utveckla instrumentets alla möjligheter. Oavsett om vi övar teknik eller teori så tillämpar vi det praktiskt men även musikaliskt! Alla moment i undervisningen förankras i musik och samspel där resultatet alltid värderas efter dess musikaliska kvalité snarare än efter studentens tekniska färdigheter.

Om du delar min starka passion för gitarrspelande – sök hit! En högskole- eller kandidatexamen med profil gitarr ger dig förmånen att, liksom jag, kunna kombinera ett givande och intressant jobb som musikpedagog med en egen karriär. Känn också hur viktig just du som gitarrist är, för att den musikundervisning som idag finns för barn, ungdomar och vuxna i Sverige, ska bevaras, fortsätta att utvecklas. Och även expandera!