logo

Kursplaner: Kandidatexamen i musikpedagogik 180 hp

UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA (UVK) 30 hp

År 1 År 2 År 3
Pedagogik och musikdidaktik 15 hp 15 hp    
Pedagogik, psykologi och vetenskapsteori 15 hp   15 hp  

ÄMNESSTUDIER 120 hp

År 1 År 2 År 3
Ämnesdidaktik och metodik 25 hp (instrumentprofiler) alt.
Ämnesdidaktik och metodik 25 hp (sångprofil)
7,5 hp 7,5 hp 10 hp
Huvudinstrument/Sång 25 hp 7,5 hp 7,5 hp 10 hp
Musikvetenskap och kulturhistoria 7,5 hp 2,5 hp 2,5 hp 2,5 hp
Självständigt examensarbete 15 hp     15 hp
Musikaliska hantverk 20 hp      
Digitala verktyg 5 hp 2,5 hp 2,5 hp  
Arrangering 7,5 hp 2,5 hp 2,5 hp 2,5 hp
Ensembleledning 7,5 hp alt. Kör- och
ensembleledning 7,5 hp
(för sångstuderande)
2,5 hp 2,5 hp 2,5 hp
Gehör 5 hp 2,5 hp 2,5 hp  
Piano- och röststudier 12,5 hp      
Pianostudier 7,5 hp alt.
Ackompanjemang och samspel (vissa profiler)
2,5 hp 2,5 hp 2,5 hp
Röst och tal 5 hp alt. Tal och fonetik 5 hp (sångsprofil) 2,5 hp 2,5 hp  
Profilspecifika kurser 10 hp      
Accordeon, Stråk, Bleckblås/Träblås 5 hp 5 hp  
El-/Kontrabas 5 hp 5 hp  
Gitarr, elgitarr 5 hp 5 hp  
Piano 5 hp 5 hp  
Slagverk 5 hp 5 hp  
Sång 5 hp 5 hp  

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) 20 hp

År 1 År 2 År 3
VFU 7,5 hp 7,5 hp 5 hp