logo

Kursplaner: Kandidatexamen i musikpedagogik 180 hp

UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA (UVK) 30 hp

År 1 År 2 År 3
Pedagogik och musikdidaktik 15 hp 15 hp    
Pedagogik, psykologi och vetenskapsteori 15 hp   15 hp  

ÄMNESSTUDIER 120 hp

År 1 År 2 År 3
Ämnesdidaktik och metodik 25 hp (instrumentprofiler) eller
Ämnesdidaktik och metodik 25 hp (sångprofil)
7,5 hp 7,5 hp 10 hp
Huvudinstrument/Sång 25 hp 7,5 hp 7,5 hp 10 hp
Musikvetenskap och kulturhistoria 7,5 hp 2,5 hp 2,5 hp 2,5 hp
Självständigt examensarbete 15 hp     15 hp
Musikaliska hantverk 25 hp      
Digitala verktyg 5 hp 2,5 hp 2,5 hp  
Arrangering 7,5 hp 2,5 hp 2,5 hp 2,5 hp
Ensembleledning 7,5 hp (instrumentprofiler) eller
Kör- och ensembleledning 7,5 hp (sångprofil)
2,5 hp 2,5 hp 2,5 hp
Gehör 5 hp 2,5 hp 2,5 hp  
Piano- och röststudier 12,5 hp      
Pianostudier 7,5 hp
Ackompanjemang och samspel (vissa profiler)
2,5 hp 2,5 hp 2,5 hp
Rösten i sång och tal 5 hp (instrumentprofiler) eller
Röst och tal 5 hp (sångprofil)
2,5 hp 2,5 hp  
Profilspecifika kurser 10 hp      
Accordeon, Stråk, Bleckblås/Träblås 5 hp 5 hp  
El-/Kontrabas 5 hp 5 hp  
Gitarr, elgitarr 5 hp 5 hp  
Piano 5 hp 5 hp  
Slagverk 5 hp 5 hp  
Sång 5 hp 5 hp  

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) 20 hp

År 1 År 2 År 3
VFU 7,5 hp 7,5 hp 5 hp