logo

Kursplaner: Högskoleexamen i musikpedagogik 120 hp profil Annat instrument

UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA (UVK) 25 hp

År 1

År 2

Pedagogik, musikdidaktik och vetenskapsteori 15 hp 15 hp  
Pedagogik och psykologi 10 hp   10 hp

ÄMNESSTUDIER 80 hp

År 1

År 2

Huvudinstrument Genrebreddning 5 hp 5 hp  
Ämnesdidaktik och metodik 25 hp (instrumentprofiler) eller
Ämnesdidaktik och metodik 25 hp (sångprofil)
15 hp 10 hp
Självständigt examensarbete 15 hp   15 hp
Musikaliska hantverkskurser 25 hp    
Introduktion till gehörslära samt/alt. Gehör° 2,5 hp 2,5 hp
Introduktion till musiklära samt/alt. Arrangering° 2,5 hp 2,5 hp
Musikvetenskap och kulturhistoria delkurser A och B alt. Digitala verktyg° 2,5 hp 2,5 hp
Introduktion till pianostudier – ackordspel och ackompanjemang alt. Pianostudier 1° 2,5 hp 2,5 hp
Rösten i sång och tal 5 hp alt. Röst och tal 5 hp° 2,5 hp 2,5 hp
Profilspecifika kurser 10 hp    
Kammarmusik/Ensemble 2,5 hp 2,5 hp
Övriga profilinstrument 2,5 hp 2,5 hp

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) 15 hp

År 1

År 2

VFU 7,5 hp 7,5 hp

° Individuell prövning av studenternas förkunskaper kan föranleda ändringar och justeringar i studieplanen ovh kursnivån i dessa kurser.