logo

Kursplaner: Högskoleexamen i musikpedagogik 120 hp profil Instrument/Sång

UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA (UVK) 25 hp

År 1

År 2

Pedagogik, musikdidaktik och vetenskapsteori 15 hp 15 hp  
Pedagogik och psykologi 10 hp   10 hp

ÄMNESSTUDIER 80 hp

År 1

År 2

Huvudinstrument Genrebreddning 5 hp 5 hp  
Ämnesdidaktik och metodik 25 hp (instrumentprofiler) eller
Ämnesdidaktik och metodik 25 hp (sångprofil)
15 hp 10 hp
Självständigt examensarbete 15 hp   15 hp
Musikaliska hantverkskurser 25 hp    
Arrangering grund 5 hp eller Arrangering fördj 5 hp 2,5 hp 2,5 hp
Digitala verktyg 5 hp 2,5 hp 2,5 hp
Ensembleledning grund 5 hp eller
Ensembleledning fördj 5 hp (instrumentprofiler)
Körledning 5 hp (sångprofil)
2,5 hp 2,5 hp
Pianostudier 1, 5 hp eller Pianostudier 2, 5 hp
Ackompanjemang och samspel (vissa profiler)
2,5 hp 2,5 hp
Rösten i sång och tal 5 hp (instrumentprofiler) eller
Röst och tal 5 hp (sångprofil)
2,5 hp 2,5 hp
Profilspecifika kurser 10 hp    
Accordeon, Stråk, Bleckblås/Träblås 5 hp 5 hp
El-/Kontrabas 5 hp 5 hp
Gitarr, elgitarr 5 hp 5 hp
Piano 5 hp 5 hp
Slagverk 5 hp 5 hp
Sång 5 hp 5 hp

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) 15 hp

År 1

År 2

VFU 7,5 hp 7,5 hp