logo

Antagningsprov: Högskoleexamen i musikpedagogik 120 hp och
Utbildning för pedagogiskt arbete i kulturskolan – inriktning musik  90 hp

Sökande till ovanstående utbildningar gör en mindre del av kandidatexamens antagningsprov i vald profil, undervisningsprov samt de gemensamma proven i piano- och gruppledning undervisningsprov. Sökande som ej har svensk musikerexamen gör även prov i gehör och musikteori.


Antagningsprov äger rum två eller tre dagar under vecka 20 2019. Kallelse och förberedda uppgifter skickas ut senast 2 veckor i förväg (till den adress du anger i din ansökan).

För alla sökande gäller gemensamma antagningsprov och profilprov (läs nedan).

Du har tio minuter på dig att på gehör lära ut en enkel musikalisk form till en grupp på ca 5-10 personer. Gruppen består av dina medsökande kamrater.

Till ditt förfogande finns piano, akustisk gitarr, elbas, ett par congas, diverse rytminstrument (maraccas, claves, tamburiner, cymbaler, trianglar) och du kan även använda ditt och dina medsökandes huvudinstrument.

Det står dig helt fritt att använda det musikaliska materialet så som du själv vill. Arbeta enbart vokalt, med röst och rörelse eller gör en instrumental tolkning av det valda stycket. Talkör och slagverk, solosång till liten musikensemble, kördans – möjligheterna är många. Gör det musikaliska materialet till ditt.

Vi bedömer din förmåga att skapa kontakt med gruppen och hur du leder och samspelar med den. Vi bedömer även musikaliteten i dina instruktioner och i det färdiga resultatet. Det är viktigt att du instruerar dina kamrater gehörsvägen, dela alltså inte ut några not- eller textpapper. Tiden är knapp, men man hinner mer än man tror, och det gäller att jobba enkelt och tydligt.

Lycka till!

OBS! Provexempel från ett tidigare år. Aktuella provunderlag skickas till de sökande ca 2 veckor före antagning.

Exempel på låtar

Alla sökande till kandidat- och högskoleutbildning gör ett pianoprov bestående av ett ackompanjemangsprov samt några oförberedda uppgifter som handlar om notläsning (avista) på klaviatur, ackordspel på gehör och efter ackordbeteckningar. För den som har gitarr som huvudackordinstrument finns möjlighet att göra ackompanjemangsprov och ackordspel på gehör även på gitarr.

Pianoprovet är diagnostiskt och inte direkt avgörande för antagning, men kan vara meriterande i konkurrensen med övriga sökande inom profilen.

Sökande till sångprofil skall även spela ett obligatoriskt pianostycke (skickas ut med kallelsen) samt ett eget valt pianostycke från sitt huvudsakliga repertoarområde.

Sökande till pianoprofil gör ovanstående moment i samband med profilprovet.

OBS! Exempel från prov från ett tidigare år. Aktuella provunderlag skickas till de sökande ca 2 veckor före antagning.

Ackompanjemangsprov 2014 [provexempel]

OM FÖRBEREDELSE INFÖR PROVET: Skalor och kadenser ingår ej i prov men skalor i dur och moll (upp till tre förtecken) samt kadenser (ackordspel) är bra fingersättnings- och greppmetodiska övningar att värma upp inför spel. Ackordspelsövning har du nytta av inför de oförberedda delar som ingår i pianoprovet. Anvisningar och fingersättningar kan du ladda hem här.

Sång

En valfri sång a cappella eller med eget ackompanjemang.
(gäller ej sökande till sångprofilen)

Rytmikprov

Genomförs i samband med gruppledningsprovet.

Intervju

I samband med profilprovet görs en kortare intervju.

I profilprovet ingår för samtliga profiler oförberedda uppgifter som oförberett gehörsspel, gestaltningsprov och a vista prov samt för ackordinstrument oförberett ackompanjemangsprov. För specifika frågor kring profilprovet kontakta profilansvarig lärare.

 • a) Välj ett valfritt stycke från ditt huvudsakliga repertoarområde.
 • b) Välj ett valfritt stycke från annat repertoarområde
 • A prima vista uppgift
 • Gestaltningsuppgift (30 minuters förberedelsetid).
 • Undervisa på huvudinstrumentet på en visa som eleven/eleverna förberett
 • Lära ut ett stycke på gehör

I profilprovet ingår för samtliga profiler oförberedda uppgifter som oförberett gehörsspel, gestaltningsprov och a vista prov samt för ackordinstrument oförberett ackompanjemangsprov. För specifika frågor kring profilprovet kontakta profilansvarig lärare.

 • a) Ett stycke från ditt huvudsakliga repertoarområde, (jazz/pop/rock eller västerländsk konstmusik)
 • b) Ett stycke från det repertoarområde som inte är ditt huvudsakliga.

Om du i a) valt ett stycke från jazz/pop/rock (ditt huvudsakliga repertoarområde) skall du i b) välja ett stycke från västerländsk konstmusik. Om du i a) valt västerländsk konstmusik gäller att i b) välja jazz/pop/rock. (OBS! Jazz/pop/rockrepertoar skall innehålla improviserade inslag)

 • A prima vista (oförberedd notläsning)
 • Gestaltningsuppgift (30 minuters förberedelsetid)
 • Undervisningsprov – Du får undervisa enskilt eller en grupp om 2-3 elever. Närmare Information om provet får du i samband med kallelse.

I profilprovet ingår för samtliga profiler oförberedda uppgifter som oförberett gehörsspel, gestaltningsprov och a vista prov samt för ackordinstrument oförberett ackompanjemangsprov. För specifika frågor kring profilprovet kontakta profilansvarig lärare.

Sökande på elbas:
 • a) Spela två egenvalda stycken av olika karaktär. Kompgrupp finns (piano, gitarr, trummor). OBS! Skicka en tydlig kompskiss till de valfria styckena senast två veckor före provet. Musikbakgrund på cd eller liknande får ej användas.

eller:

Sökande på kontrabas:
 • a) Två egenvalda stycken av olika karaktär: meddela senast två veckor innan om ackompanjatör önskas. Noter bör skickas senast två veckor före provet. Alternativet är egen ackompanjatör.
 • b) Obligatoriskt spel: Quinze Exercises Etudes Nr 3 – 4 (Charles Labro) skickas från SMI i god tid före prov.
 • A prima vista (oförberedd notläsning) -prov: melodispel och komp
 • Gestaltningsuppgift (30 minuters förberedelsetid).
 • Undervisningsprov – Du får undervisa enskilt eller en grupp om 2-3 elever. Närmare Information om provet får du i samband med kallelse

I profilprovet ingår för samtliga profiler oförberedda uppgifter som oförberett gehörsspel, gestaltningsprov och a vista prov samt för ackordinstrument oförberett ackompanjemangsprov. För specifika frågor kring profilprovet kontakta profilansvarig lärare.

Spela ett eget valt stycke i en genre som ligger dig närmast. Kompgrupp finns (piano/gitarr, bas trummor). Skicka in en tydlig kompskiss till det valfria stycket senast två veckor före provet. Musikbakgrund på CD, kassett eller liknande får ej användas.

 • A prima vista: Melodi och ackordspel
 • Gestaltningsprov: 30 minuters förberedelsetid
 • Undervisningsprov – Du får undervisa enskilt eller en grupp om 2-3 elever. Närmare Information om provet får du i samband med kallelse.

I profilprovet ingår för samtliga profiler oförberedda uppgifter som oförberett gehörsspel, gestaltningsprov och a vista prov samt för ackordinstrument oförberett ackompanjemangsprov. För specifika frågor kring profilprovet kontakta profilansvarig lärare.

 • A prima vista: Melodi och ackordspel.
 • Oförberedd kompuppgift
 • Gestaltningsuppgift (30 minuters förberedelsetid).
 • Undervisningsprov – Du får undervisa enskilt eller en grupp om 2-3 elever. Närmare Information om provet får du i samband med kallelse.

I profilprovet ingår för samtliga profiler oförberedda uppgifter som oförberett gehörsspel, gestaltningsprov och a vista prov samt för ackordinstrument oförberett ackompanjemangsprov. För specifika frågor kring profilprovet kontakta profilansvarig lärare.

Sökande klassisk eller populärmusikalisk inriktning

 • a) Välj ett stycke från ditt huvudsakliga repertoarområde, utantill.
 • b) Välj ett stycke från annat repertoar-område

samt för alla sökande

 • Ackompanjemangsuppgift, förberedd och oförberedd
 • A prima vista uppgift
 • Gestaltningsuppgift (30 minuters förberedelsetid).
 • Undervisningsprov – Du får undervisa enskilt eller en grupp om 2-3 elever. Närmare Information om provet får du i samband med kallelse.

I profilprovet ingår för samtliga profiler oförberedda uppgifter som oförberett gehörsspel, gestaltningsprov och a vista prov samt för ackordinstrument oförberett ackompanjemangsprov. För specifika frågor kring profilprovet kontakta profilansvarig lärare.

 • Spela ett obligatoriskt stycke för vardera liten trumma och melodiskt slagverk. Skickas hem senast 2 veckor före provet.
 • A prima vista på liten trumma och melodiskt slagverk
 • Spel på trumset, oförberett
 • Undervisningsprov – Du får undervisa enskilt eller en grupp om 2-3 elever. Närmare Information om provet får du i samband med kallelse.

I profilprovet ingår för samtliga profiler oförberedda uppgifter som oförberett gehörsspel, gestaltningsprov och a vista prov samt för ackordinstrument oförberett ackompanjemangsprov. För specifika frågor kring profilprovet kontakta profilansvarig lärare.

 • Spela ett stycke från nordisk folkmusik, visa eller annan traderad musik
 • A prima vista
 • Gestaltningsprov (30 minuters förberedelsetid)
 • Undervisningsprov med liten grupp/enskilt barn:
 • Undervisa på huvudinstrumentet på en visa som eleven/eleverna förberett
 • Lära ut ett stycke på gehör

I profilprovet ingår för samtliga profiler oförberedda uppgifter som oförberett gehörsspel, gestaltningsprov och a vista prov samt för ackordinstrument oförberett ackompanjemangsprov. För specifika frågor kring profilprovet kontakta profilansvarig lärare.

 • a) Välj en kortare sång från ditt huvudsakliga repertoarområde, utantill.
 • b) Välj en sång från annat repertoarområde, utantill.

Har du ditt huvudfack inom populärmusik ska du sjunga en sång ur den klassiska sånglitteraturen (ej musikal eller visa). Har du ditt huvudfack inom klassisk sång kan du välja musik från en populärmusikalisk genre eller visa (OBS ej musikal eller visa med klassisk tonbildning.)

 • c) A prima vista uppgift
 • d) Improvisationsuppgift
 • e) Gestaltningsuppgift (20 minuters förberedelsetid).

Undervisningsprov med interpretationsuppgift, där du under ca 20 minuter får arbeta med en elev. I uppgiften ingår att du själv ska ackompanjera och interpretera och jobba sångtekniskt med den sång du får hemskickad ca en vecka före provet.

OBS! Skicka in noter i förväg till ackompanjatören. Vid sångproven sköts ackompanjemanget av en pianist.

I profilprovet ingår för samtliga profiler oförberedda uppgifter som oförberett gehörsspel, gestaltningsprov och a vista prov samt för ackordinstrument oförberett ackompanjemangsprov. För specifika frågor kring profilprovet kontakta profilansvarig lärare.

 • a) Ett stycke från ditt huvudsakliga repertoarområde, (jazz/pop/rock/folk/traderad musik eller västerländsk konstmusik)
 • b) Ett stycke från det repertoarområde som inte är ditt huvudsakliga.

Om du i a) valt ett stycke från jazz/pop/rock/folk/traderad musik (ditt huvudsakliga repertoarområde) skall du i b) välja ett stycke från västerländsk konstmusik. Om du i a) valt västerländsk konstmusik gäller att i b) välja jazz/pop/rock/folk/traderad musik. (OBS! Jazz/pop/rockrepertoar skall innehålla improviserade inslag).

 • A prima vista uppgift
 • Gestaltningsuppgift (30 minuters förberedelsetid).
 • Undervisningsprov – Du får undervisa enskilt eller en grupp om 2-3 elever. Närmare Information om provet får du i samband med kallelse.