logo

Antagningsprov: Kandidatexamen i musikpedagogik 180 hp


Antagningsprov äger rum två eller tre dagar under vecka 20 2019. Kallelse och förberedda uppgifter skickas ut senast 2 veckor i förväg (till den adress du anger i din ansökan).

För alla sökande gäller gemensamma antagningsprov och profilprov (läs nedan).

Du har tio minuter på dig att på gehör lära ut en enkel musikalisk form till en grupp på ca 5-10 personer. Gruppen består av dina medsökande kamrater.

Till ditt förfogande finns piano, akustisk gitarr, elbas, ett par congas, diverse rytminstrument (maraccas, claves, tamburiner, cymbaler, trianglar) och du kan även använda ditt och dina medsökandes huvudinstrument.

Det står dig helt fritt att använda det musikaliska materialet så som du själv vill. Arbeta enbart vokalt, med röst och rörelse eller gör en instrumental tolkning av det valda stycket. Talkör och slagverk, solosång till liten musikensemble, kördans – möjligheterna är många. Gör det musikaliska materialet till ditt.

Vi bedömer din förmåga att skapa kontakt med gruppen och hur du leder och samspelar med den. Vi bedömer även musikaliteten i dina instruktioner och i det färdiga resultatet. Det är viktigt att du instruerar dina kamrater gehörsvägen, dela alltså inte ut några not- eller textpapper. Tiden är knapp, men man hinner mer än man tror, och det gäller att jobba enkelt och tydligt.

Lycka till!

OBS! Provexempel från ett tidigare år. Aktuella provunderlag skickas till de sökande ca 2 veckor före antagning.

Exempel på låtar

Teoriprovet sker i form av ett prov i Musiklära och innehåller:

Tonnamn, oktavbeteckningar, notation med diskant- och basklav, dur- och mollskalor, intervall, ackord, transponering,harmonisk analys (funktionsanalys eller steganalys), fyrstämmig sats.

Till uppgiften ackord, harmonisk analys och fyrstämmig sats har du tillgång till klaviatur.

Provexempel samt facit kan du ladda ner nedan.

Gehörsprovet består av två delar:

Gehörsprovets första del kan du testa själv genom att ladda hem ett testprov i gehör. Du får då en provblankett med uppgifter som du skall lösa samt facit till uppgifterna. Musikexemplen finns som mp3-filer vilka du kan använda om du har ett program som kan spela upp mp3-filer i din dator (t.ex. Windows Media Player eller iTunes).

Du kan också ladda över filerna till en mp3-spelare.

På provet spelas rytm-, melodi- och ackorduppgifter där du ska komplettera en notbild. På testprovet är inspelningarna gjorda med syntar, men på det ”riktiga gehörsprovet” används riktiga instrument.

Vid gehörsprovets andra del kommer du att få en noteringsuppgift ("plankningsuppgift"). Den innebär att du från en inspelning (sång och ackompanjemang) skall skriva ned melodi och ackord. Du arbetar vid denna uppgift med hjälp av en CD-spelare/dator och har tillgång till klaviatur. Du lägger upp arbetet på det sätt som passar dig.

Testprov
Teoriprov
Teoriprovfacit
Gehörsprov
Gehörsprovfacit
Ackord 1 (mp3)
Ackord 2 (mp3)
Ackord 3 (mp3)
Melodi 1 (mp3)
Melodi 2 (mp3)
Melodi 3 (mp3)
Rytm 1 (mp3)
Rytm 2 (mp3)
Rytm 3 (mp3)
Båda proven (2.9Mb)

Alla sökande till kandidat- och högskoleutbildning gör ett pianoprov bestående av ett ackompanjemangsprov samt några oförberedda uppgifter som handlar om notläsning (avista) på klaviatur, ackordspel på gehör och efter ackordbeteckningar. För den som har gitarr som huvudackordinstrument finns möjlighet att göra ackompanjemangsprov och ackordspel på gehör även på gitarr.

Pianoprovet är diagnostiskt och inte direkt avgörande för antagning, men kan vara meriterande i konkurrensen med övriga sökande inom profilen.

Sökande till sångprofil skall även spela ett obligatoriskt pianostycke (skickas ut med kallelsen) samt ett eget valt pianostycke från sitt huvudsakliga repertoarområde.

Sökande till pianoprofil gör ovanstående moment i samband med profilprovet.

OBS! Exempel från prov från ett tidigare år. Aktuella provunderlag skickas till de sökande ca 2 veckor före antagning.

Ackompanjemangsprov 2014 [provexempel]

OM FÖRBEREDELSE INFÖR PROVET: Skalor och kadenser ingår ej i prov men skalor i dur och moll (upp till tre förtecken) samt kadenser (ackordspel) är bra fingersättnings- och greppmetodiska övningar att värma upp inför spel. Ackordspelsövning har du nytta av inför de oförberedda delar som ingår i pianoprovet. Anvisningar och fingersättningar kan du ladda hem här.

Sång

En valfri sång a cappella eller med eget ackompanjemang.
(gäller ej sökande till sångprofilen)

Rytmikprov

Genomförs i samband med gruppledningsprovet.

Intervju

I samband med profilprovet görs en kortare intervju.

I profilprovet ingår för samtliga profiler oförberedda uppgifter som oförberett gehörsspel, gestaltningsprov och a vista prov samt för ackordinstrument oförberett ackompanjemangsprov. För specifika frågor kring profilprovet kontakta profilansvarig lärare.

 • 3-4 stycken från olika epoker och genrer, t ex gärna ett stycke från barocken eller annan epok.
 • Du får också gärna spela ett gehörsstycke – folkmusik, jazz eller rock eller improvisation i valfri genre
 • A prima vista uppgift
 • Gestaltningsuppgift (30 minuters förberedelsetid).
 • Undervisa på huvudinstrumentet på en visa som eleven/eleverna förberett
 • Lära ut ett stycke på gehör

I profilprovet ingår för samtliga profiler oförberedda uppgifter som oförberett gehörsspel, gestaltningsprov och a vista prov samt för ackordinstrument oförberett ackompanjemangsprov. För specifika frågor kring profilprovet kontakta profilansvarig lärare.

Sökande till kandidat-/högskoleexamen:

 • a) Ett stycke från ditt huvudsakliga repertoarområde, (jazz/pop/rock eller västerländsk konstmusik)
 • b) Ett stycke från det repertoarområde som inte är ditt huvudsakliga.

Om du i a) valt ett stycke från jazz/pop/rock (ditt huvudsakliga repertoarområde) skall du i b) välja ett stycke från västerländsk konstmusik. Om du i a) valt västerländsk konstmusik gäller att i b) välja jazz/pop/rock. (OBS! Jazz/pop/rockrepertoar skall innehålla improviserade inslag)

 • A prima vista (oförberedd notläsning)
 • Gestaltningsuppgift (30 minuters förberedelsetid)
 • Undervisningsprov – Du får undervisa enskilt eller en grupp om 2-3 elever. Närmare Information om provet får du i samband med kallelse.

I profilprovet ingår för samtliga profiler oförberedda uppgifter som oförberett gehörsspel, gestaltningsprov och a vista prov samt för ackordinstrument oförberett ackompanjemangsprov. För specifika frågor kring profilprovet kontakta profilansvarig lärare.

Sökande till kandidat-/högskoleexamen:

Sökande på elbas:
 • a) Spela två egenvalda stycken av olika karaktär. Kompgrupp finns (piano, gitarr, trummor). OBS! Skicka en tydlig kompskiss till de valfria styckena senast två veckor före provet. Musikbakgrund på cd eller liknande får ej användas.
 • b) Obligatoriskt genrespel: Spela i fyra olika genrer; rock, blues, jazz, funk (inkl solo i alla stilar) Noter skickas från SMI i god tid före prov.
  (Obligatoriskt genrespel skall ej göras av påbyggnadssökande)

eller:

Sökande på kontrabas:
 • a) Två egenvalda stycken av olika karaktär: meddela senast två veckor innan om ackompanjatör önskas. Noter bör skickas senast två veckor före provet. Alternativet är egen ackompanjatör.
 • b) Obligatoriskt spel: Quinze Exercises Etudes Nr 3 – 4 (Charles Labro) skickas från SMI i god tid före prov.

samt för alla sökanden:

 • A prima vista (oförberedd notläsning) -prov: melodispel och komp
 • Gestaltningsuppgift (30 minuters förberedelsetid).
 • Undervisningsprov – Du får undervisa enskilt eller en grupp om 2-3 elever. Närmare Information om provet får du i samband med kallelse

I profilprovet ingår för samtliga profiler oförberedda uppgifter som oförberett gehörsspel, gestaltningsprov och a vista prov samt för ackordinstrument oförberett ackompanjemangsprov. För specifika frågor kring profilprovet kontakta profilansvarig lärare.

Sökande till kandidatexamen:

 • a) Spela ett eget valt stycke i en genre som ligger dig närmast. Kompgrupp finns (piano, bas trummor). Skicka in en tydlig kompskiss till det valfria stycket senast två veckor före provet. Musikbakgrund på CD, kassett eller liknande får ej användas.
 • b) Obligatoriskt genrespel : Spela i fyra olika genrer – (hård)rock, blues, jazz/fusion, funk (inkl solo i alla stilar), förberedd uppgift.

Sökande till högskoleexamen:

Spela ett eget valt stycke i en genre som ligger dig närmast. Kompgrupp finns (piano/gitarr, bas trummor). Skicka in en tydlig kompskiss till det valfria stycket senast två veckor före provet. Musikbakgrund på CD, kassett eller liknande får ej användas.

samt för alla sökande

 • A prima vista: Melodi och ackordspel
 • Gestaltningsprov: 30 minuters förberedelsetid
 • Undervisningsprov – Du får undervisa enskilt eller en grupp om 2-3 elever. Närmare Information om provet får du i samband med kallelse.

I profilprovet ingår för samtliga profiler oförberedda uppgifter som oförberett gehörsspel, gestaltningsprov och a vista prov samt för ackordinstrument oförberett ackompanjemangsprov. För specifika frågor kring profilprovet kontakta profilansvarig lärare.

Sökande till kandidatexamen:

 • Spela två fritt valda stycken från olika tidsepoker inom västerländsk konstmusik.
 • Spela ett fritt valt stycke från en annan genre, t.ex. folkmusik, jazz eller rock. Du kan välja att spela på elgitarr om du vill.

Sökande till högskole-/kandidatexamen:

 • A prima vista: Melodi och ackordspel.
 • Oförberedd kompuppgift
 • Gestaltningsuppgift (30 minuters förberedelsetid).
 • Undervisningsprov – Du får undervisa enskilt eller en grupp om 2-3 elever. Närmare Information om provet får du i samband med kallelse.

I profilprovet ingår för samtliga profiler oförberedda uppgifter som oförberett gehörsspel, gestaltningsprov och a vista prov samt för ackordinstrument oförberett ackompanjemangsprov. För specifika frågor kring profilprovet kontakta profilansvarig lärare.

Sökande till kandidatexamen med klassisk inriktning

 • Ett stycke från barocken eller wienklassicismen
 • Ett stycke från romantiken (utantill)
 • Ett stycke från 1900-talet
 • Ett gehörsstycke – folkmusik, jazz eller rock eller improvisation i valfri genre

Sökande till kandidatexamen med populärmusikalisk inriktning

 • Ett stycke i pop/rock-stil, utantill
 • Ett stycke i jazz/latin-stil, utantill. Kompgrupp (trummor/bas) finns tillgänglig om så önskas. Skicka in en tydlig kompskiss till de valfria låtarna. Musikbakgrund på CD eller liknande får inte användas.
 • J S Bach: En Invention eller B Bartok: Ett stycke ur Mikrokosmos IV

samt för alla sökande

 • Ackompanjemangsuppgift, förberedd och oförberedd
 • A prima vista uppgift
 • Gestaltningsuppgift (30 minuters förberedelsetid).
 • Undervisningsprov – Du får undervisa enskilt eller en grupp om 2-3 elever. Närmare Information om provet får du i samband med kallelse.

I profilprovet ingår för samtliga profiler oförberedda uppgifter som oförberett gehörsspel, gestaltningsprov och a vista prov samt för ackordinstrument oförberett ackompanjemangsprov. För specifika frågor kring profilprovet kontakta profilansvarig lärare.

Sökande till högskole-/kandidatexamen:

 • Spela ett obligatoriskt stycke för vardera liten trumma och melodiskt slagverk. Skickas hem senast 2 veckor före provet.
 • A prima vista på liten trumma och melodiskt slagverk
 • Spel på trumset, oförberett
 • Undervisningsprov – Du får undervisa enskilt eller en grupp om 2-3 elever. Närmare Information om provet får du i samband med kallelse.

I profilprovet ingår för samtliga profiler oförberedda uppgifter som oförberett gehörsspel, gestaltningsprov och a vista prov samt för ackordinstrument oförberett ackompanjemangsprov. För specifika frågor kring profilprovet kontakta profilansvarig lärare.

Sökande till kandidatexamen:

 • Spela två stycken från skilda epoker; västerländsk konstmusik
 • Prov i skalspel spela en valfri durskala och en valfri mollskala

Sökande till kandidat/högskoleexamen:

 • Spela ett stycke från nordisk folkmusik, visa eller annan traderad musik
 • A prima vista
 • Gestaltningsprov (30 minuters förberedelsetid)
 • Undervisningsprov med liten grupp/enskilt barn:
 • Undervisa på huvudinstrumentet på en visa som eleven/eleverna förberett
 • Lära ut ett stycke på gehör

I profilprovet ingår för samtliga profiler oförberedda uppgifter som oförberett gehörsspel, gestaltningsprov och a vista prov samt för ackordinstrument oförberett ackompanjemangsprov. För specifika frågor kring profilprovet kontakta profilansvarig lärare.

 • a) Välj två sånger från ditt huvudsakliga repertoarområde, utantill.
 • b) Välj en sång från annat repertoarområde, utantill. Har du ditt huvudfack inom populärmusik ska du sjunga en sång ur den klassiska sånglitteraturen (ej musikal eller visa). Har du ditt huvudfack inom klassisk sång kan du välja musik från en populärmusikalisk genre eller visa (OBS ej musikal eller visa med klassisk tonbildning.)

samt för alla sökande

 • c) A prima vista uppgift
 • d) Improvisationsuppgift
 • e) Gestaltningsuppgift (20 minuters förberedelsetid).

Undervisningsprov med interpretationsuppgift, där du under ca 20 minuter får arbeta med en elev. I uppgiften ingår att du själv ska ackompanjera och interpretera och jobba sångtekniskt med den sång du får hemskickad ca en vecka före provet.

OBS! Skicka in noter i förväg till ackompanjatören. Vid sångproven sköts ackompanjemanget av en pianist.

I profilprovet ingår för samtliga profiler oförberedda uppgifter som oförberett gehörsspel, gestaltningsprov och a vista prov samt för ackordinstrument oförberett ackompanjemangsprov. För specifika frågor kring profilprovet kontakta profilansvarig lärare.

Sökande med klassisk inriktning

 • Två stycken av olika karaktär från olika epoker barocken, wienklassicismen, romantiken och 1900-talet eller nyare
 • Ett gehörsstycke – folkmusik, jazz eller rock eller improvisation i valfri genre

Sökande med populärmusikalisk inriktning

 • Ett stycke i pop/rock-stil, utantill
 • Ett stycke i jazz/latin-stil, utantill. Kompgrupp (trummor/bas) eller pianoackompanjatör finns tillgänglig om så önskas. Skicka in en tydlig kompskiss till låtarna. Musikbakgrund på CD eller liknande får inte användas.
 • J S Bach: En sats ur en solosvit, sonat, partitur eller liknande

Sökande med folkmusikalisk inriktning

 • Två stycken av olika karaktär från ditt huvudsakliga repertoarområde
 • J S Bach: En sats ur en solosvit, sonat, partitur eller liknande

samt för alla sökande

 • A prima vista uppgift
 • Gestaltningsuppgift (30 minuters förberedelsetid).
 • Undervisningsprov – Du får undervisa enskilt eller en grupp om 2-3 elever. Närmare Information om provet får du i samband med kallelse.