logo
mn

Bleckblås (trumpet/trombon/valthorn/tuba)

Profilansvarig: Magnus Bohman

Kandidatutbildning – profiler

På huvudinstrumentet får du spel- och metodikundervisning under alla tre åren. På övriga bleckblåsinstrument får du kännedomskurser.

Metodiken är individ- och grupprelaterad och lägger stor vikt vid sammusicerande.

Du får undervisning inom flera genrer (främst inom västerländsk konstmusik och jazz/pop/rock). Du får kompetens att undervisa på ditt huvudinstrument, ytterligare ett bleckblåsinstrument och i ensemble.

Du får en god beredskap att arbeta i grupp, både med elever och kolleger.

Senast upppdaterad: 2023-10-17