logo
mn

Annat instrument

Du som spelar ett instrument som inte tillhör någon av de instrumentgrupper som SMI traditionellt utbildar för är varmt välkommen att söka musikpedagogprogrammet. Vi ser till att knyta den pedagogiska och konstnärliga kompetens till SMI som behövs för just ditt instrument.

Genom hela utbildningen studerar du metodik och didaktik för att undervisa på ditt huvudinstrument. Du utvecklar din förmåga att strukturera en progressiv undervisning utifrån elevers skilda förutsättningar och behov. Med handledningsstöd kommer du att möta egna elever enskilt och i grupp, i olika undervisningsformer, ålder och utvecklingsfaser, från grundläggande nivå till högre stadier.

I kandidatprogrammet får du undervisning i spel på ditt instrument alla tre åren. I högskoleprogrammet och kulturskolepedagogutbildningen förväntas du redan ha en hög spelnivå, men får möjlighet att utveckla ditt spel genremässigt.

Du får en bred utbildning med undervisning i olika genrer och ensembleformer för ditt huvudinstrument samt kännedomskurser i spel och metodik för närliggande instrument.

Sammantaget ger utbildningen en god förberedelse för yrkeslivets många krav på den moderna musikpedagogen.