logo

Musikal

Vad händer med Musikalutbildning vid SMI?

SMI beslutade 2016 att lägga ner den ettåriga utbildning vi erbjöd i musikal med inriktning sång och skådespeleri p.g.a. att den inte var CSN-berättigande. SMI sökte istället hos Myndigheten för yrkeshögskolan om att starta en två-årig studiestödberättigande yrkesutbildning. Tyvärr fick vi beslut om avslag januari 2017.

Fast beslutna om att vi ska få till stånd vår utbildning, som är både relevant för och unik i utbudet i och med att den har fokus på sång och skådespeleri för musikteater, ämnar vi att söka på nytt till myndigheten nu i februari. Beslut väntas om vår ansökan till sommaren 2017 och skulle den bli beviljad, kommer vi att utlysa för utbildningstart januari 2018 med antagningsprov under oktober månad 2017. Utbildningen väntas bli tvåårig med examen i december månad. Håll gärna utkik på hemsidan och kontakta SMI på info@smi.se vid behov för att få uppdaterad information.

Ian Plaude, rektor