logo

Kursplaner: Högskoleexamen i logonomi 120 hp

UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA (UVK) 40 hp

År 1

År 2

Metodik och didaktik 22,5 hp 13,5 hp 9 hp
Metodik för det kommunikativa ledarskapet 7,5 hp   7,5 hp
Pedagogik, psykologi och vetenskapsteori 10 hp 10 hp  

ÄMNESSTUDIER 80 hp

År 1

År 2

Muntlig framställning 22,5 hp 10 hp 12,5 hp
Röstträning 10 hp 6 hp 4 hp
Röstens anatomi och fysiologi 7,5 hp 7,5 hp  
Praktisk retorik 7,5 hp (7,5 hp) (7,5 hp)
Kroppslig medvetenhet och gestaltning 7,5 hp 2,5 (5) hp 2,5 (5) hp
Fonetik och röstakustik 10 hp 5 hp 5 hp
Självständigt examensarbete 15 hp   15 hp