logo

Pal Johnson

Pal Johnson är profilansvarig lärare i elbas-/kontra-basmetodik på SMI där han undervisat sedan 1997. Han är även verksam som kontrabaslärare på Uppsala Musikskola. Tidigare har Pal varit anställd vid bl.a. Kungl Musikhögskolan i Stockholm (KMH), Uppsala universitet, Eskilstuna Musikskola (med stämledarskap för kontrabassektionen i Eskilstuna Symfoniorkester och Simfonietta), Södertälje Kulturskola, på Kulturama och Rytmus samt som Musikterapeut på Björnkulla/Huddinge.

Pal Johnson är en vida erkänd musiker, verksam inom skilda områden som kammarmusik, jazz, pop, rock, folkmusik och symfoniorkestrar. Han är ofta anlitad vid teatrar (t.ex. Confidencen, Ulriksdals Slottsteater och Sörmlands Musik och Teater), konserter och skivinspelningar. Artister som Pal arbetat med inkluderar Tommy Körberg, Jan Malmsjö, Walter Bishop, Arne Domnérus, Scott Hamilton, Victoria Tolstoy, Vicky Benckert, Dag Vag, Orup och Annelie Rydé.

Sin utbildning erhöll han på SMI åren 1990 – 1994 samt dessförinnan genom studier för Torvald Fredin/KMH, Torsten Ljungqvist, Niels-Henning Örstedt-Pedersen/Köpenhamn och Aladar Pege/Budapest.

Elbas/Kontrabas

Profilansvarig, basist, kompositör, ensembleledare

Kontakt:

pal@basvaran.se

Hemsida

paljohnson.com/

Video:

Beat Funktion: ”Bongo Universe”

Beat Funktion: ”The Plunge”

mn