logo

Michael Schlyter

Michael Schlyter är profilansvarig lärare i klarinett och träblåsmetodik på SMI sedan 2003, han är även mentor åt studenter och nya lärare - för att leda in dem i högskolans sätt att tänka och arbeta. Han är dessutom verksam som adjunkt i träblåsmetodik på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (KMH), och klarinettlärare på Södra Latins Gymnasium och Lidingö musikskola.

Michael har kommit att utveckla ett starkt intresse för barn med inlärnings-svårigheter och dyslexi. Han undervisar även inom detta specialområde och är en efterfrågad föreläsare i musik- och kulturskolor där han förmedlar kunskaper om såväl inlärning och inlärningssvårigheter som motivation och skolutveckling. 2013 utkom boken ”Utveckla språket med musik”, en bok som Michael är medförfattare till. Det är en bok om hur musik och rytmik praktiskt kan användas som verktyg i läs- och skrivundervisning.

Michael frilansar också som musiker och har parallellt med sina anställningar medverkat i ett flertal samarbetsprojekt, bl.a. med Danderyds musikskola, Södra Latins Gymnasium, Blåsarsymfonikerna och Stockholm New Music Festival. Han har arbetat flera år på Folkoperan. Som jazzkla-rinettist i eget band och som saxofonist i ett coverband söker han kontinuerligt nya impulser. Michael leder även orkestrar. Han är idag dirigent för Lidingösymfonin. Varje sommar i 10 års tid har han turnerat med musikskolans blåsorkester i Europa.

Sin musikutbildning fick Michael Schlyter på KMH där han bl.a studerade för Sölve Kingstedt. Han har även studerat för soloklarinettisten i Wiener-filharmonien, Rudolf Jettel.

Michael berättar: ”…För att förbättra instrumentalundervisningen har jag studerat inlärning och motivation och tittat på de psykologiska och neurologiska processer som ligger bakom. Lärandet gör skolan till en väldigt intressant arbetsplats...” Säger: ”… Vetenskapliga studier har visat på att spela ett instrument är god hälsa för hjärnan….”

Träblås

Profilansvarig lärare, klarinettist, läromedelsförfattare

Kontakt:

michael.schlyter@smi.se

mn