logo

Joakim Anterot

Joakim Anterot är högskoleadjunkt i slagverk och slagverksmetodik vid SMI. Han är även högskoleadjunkt, ämnesföreträdare i Klassiskt Slagverk och studierektor på Institutionen för Klassisk musik vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (KMH). Under åren 2003 – 2009 var Joakim Anterot professor vid Musikhögskolan i Sarajevo, med uppdrag att bygga upp Bosniens första slagverksutbildning. Utöver detta har han varit gästlärare vid en rad universitet och högskolor, bl.a. vid University of Kentucky och Musikhögskolan i Tallinn. Från 2007 är Joakim också verksam som slagverkslärare i musikskolan i Upplands Väsby.

Joakim Anterot har i sin yrkeskarriär kombinerat pedagogiska uppdrag med frilansuppdrag. Mellan åren 1986 – 2011 var han knuten till Folk-operans orkester. Bland övriga orkesteruppdrag kan nämnas Kungliga Operan och Sveriges Radios Symfoniorkester där operan har blivit lite av Joakims ”hemmabana” med återkommande uppdrag sedan 1987. I Sveriges Radios Symfoniorkester var han under säsongen 2013-14 samt hösten 2014 vikarierande altererande stämledare. Bland frilansuppdragen kan även nämnas medverkan i gruppen ”Kroumata”. Joakim har genom åren medverkat i en mängd olika skivinspelningar. Han är sedan 1994 medlem i kammarmusikgruppen Sonanza som tilldelades en Grammis 2010.

Joakim Anterot är vice ordförande och en av grundarna till föreningen SPiS, Slagverkspedagoger i Sverige. Han arbetar även med grupputbildningar på företag, ett koncept som kallas ”Musiker för en dag”, och som kortfattat handlar om att på ett kul sätt upptäcka och inspireras av den musikaliska kraften: ”Bl.a. har vi arbetat med 30 EU delegater på Fotografiska Museet.” 2007 tilldelades Joakim Göran Lagerwalls Musikstipendium för sitt arbete vid den högre musikutbildningen. Priset utdelades vid Kungliga Musikaliska Akademiens högtidssammankomst av Kronprinsessan Victoria.

Tillsammans med slagverkaren och slagverkspedagogen Anders Holdar (Kroumata) har han skapat och utvecklat projektet ”Nu-Musik” vilket är en pedagogisk metod för ensemblespel. Filmaren Bengt Dannerborn har gjort en film om metoden som finansierades av SMI och KMH: ”Dennis Första Konsert”(Gerhmans Förlag).

Slagverk

Lärare huvudinstrument, slagverkare, musiker

Kontakt:

joakim@anterot.se

Hemsida

www.anterot.se

mn