logo

Erika Södersten

Erika Södersten är profilansvarig lärare i stråkmetodik på SMI sedan 2010. Tidigare har hon varit lärare i violin, viola och ensemble vid Uppsala musikskola och även ansvarig lärare vid fiolskolan Alandia Strings på Åland. På Åland initierade hon samarbeten med Stockholms Kulturskola samt med Coole Music School på Irland. Erika har varit flitigt anlitad både som kammarmusiker och orkestermusiker bl.a. i Danmarks Radios, Sveriges Radios och Norrköpings Symfoniorkester. Parallellt med sin yrkesbana som pedagog har hon fortsatt sin karriär som musiker och har bl.a. med stöd av Nordisk Kulturfond turnéerat med Duo Rima till festivaler på Island och Färöarna. Hon har även anlitats som studiomusiker med artister som Agnetha Fältskog, Per Gessle med flera samt i filmmusik.

Erika Södersten började tidigt med fiolstudier på Göteborgs och Lunds kulturskola. Därpå följde studier i altfiol på Musikhögskolan i Malmö. Efter masterexamen i Malmö studerade hon på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i Köpenhamn och avlade diplomexamen. Erika har med stöd av Konstnärsnämnden studerat för Garth Knox i Paris. Sin violinpedagogutbildning slutförde hon vid SMI 2009. Erika har även en fil.mag med huvudområde: Litteratur- Kultur- Medier med specialisering i franskspråkig litteratur från Lunds universitet. Sedan hösten 2015 undervisar hon även vid Malmö Kulturskola.

Erika är särskilt intresserad av att tidigt introducera gruppspelets kammarmusikaliska möjligheter för små fiolspelare; gärna åldersblandade grupper. I fiolmetodiken på SMI ingår bland annat att skriva eget pedagogiskt/musikaliskt utvecklande material för stråkensemble i olika åldrar. Kvinnliga tonsättare utgör också ett stort intresse. Tillsammans med Helena Söderman Bohlin (Musikpedagog, Ensembleledare, Adjunkt) har Erika genomfört ett KU-projekt med fil.dr Florence Launay baserat på Launay’s avhandling om kvinnliga franska 1800-tals tonsättare. KU-projektet redovisades som ett klingande seminarium där Launay föreläste och verk av tio kvinnliga tonsättare framfördes av lärare och studenter från SMI.