logo

Kursplaner: Utbildning för pedagogiskt arbete i kulturskolan inriktning Instrument/Sång 90 hp – profil Annat Instrument

UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA (UVK) 25 hp

År 1

År 2

År 3*
(Mph)

Pedagogik och musikdidaktik 10 hp    
Vetenskapsteori och forskningsmetoder eller Musikdidaktiska utmaningar 5 hp    
Musikpedagogik och psykologi   10 hp  

ÄMNESSTUDIER 52,5 hp

År 1

År 2

År 3*
(Mph)

Huvudinstrument Genrebreddning 5 hp    
Ämnesdidaktik och metodik – delkurser A-C 15 hp 7,5 hp 2,5 hp
Självständigt examensarbete     15 hp
Musikaliska hantverkskurser 7,5 hp (efter förkunskapsbedömning)      
Introduktion till gehörslära eller Digitala verktyg 2,5 hp   2,5 hp
Introduktion till musiklära eller Arrangering 2,5 hp   2,5 hp
Gruppledning eller Ensembleledning 2,5 hp   2,5 hp
Piano- och röststudier 10 hp (efter förkunskapsbedömning)    
Introduktion till pianostudier, Pianostudier eller Ackompanjemang och samspel 2,5 hp 2,5 hp
Rösten i sång och tal 2,5 hp 2,5 hp  
Profilspecifika kurser 10 hp      
Annat instrument 5 hp 5 hp

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) 12,5 hp

År 1

År 2

År 3*
(Mph)

VFU – delkurser A1, A2 och B1 7,5 hp 5 hp 2,5 hp

SUMMA

60 hp 30 hp 30 hp

* Kursbevis för Kulturskoleklivet 90hp erhålls efter år 2. Möjlighet att avlägga högskoleexamen finns genom ett tredje års studier. Möjligheten finns också att läsa kurserna i år 3 över studieplanen för år 2.
° Individuell prövning av studenternas förkunskaper kan föranleda ändringar och justeringar i studieplanen ovh kursnivån i dessa kurser.

Senast upppdaterad: 2023-10-17