logo

Kursplaner: Utbildning för pedagogiskt arbete i kulturskolan inriktning Instrument/Sång 90 hp – ej profil Annat Instrument

UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA (UVK) 25 hp

År 1

År 2

År 3*
(Mph)

Pedagogik och musikdidaktik 10 hp    
Vetenskapsteori och forskningsmetoder eller Musikdidaktiska utmaningar 5 hp    
Musikpedagogik och psykologi   10 hp  

ÄMNESSTUDIER 52,5 hp

År 1

År 2

År 3*
(Mph)

Huvudinstrument Genrebreddning 5 hp    
Ämnesdidaktik och metodik – delkurser A-C (instrumentprofiler) eller
Ämnesdidaktik och metodik – delkurser A-C  (sångprofil)
15 hp 7,5 hp 2,5 hp
Självständigt examensarbete     15 hp
Musikaliska hantverkskurser 30 hp      
Arrangering grund eller Arrangering fördj – delkurs A 2,5 hp   2,5 hp
Digitala verktyg – delkurs A 2,5 hp   2,5 hp
Ensembleledning grund – delkurs A eller
Ensembleledning fördj – delkurs A (instrumentprofiler)
Körledning – delkurs A (sångprofil)
2,5 hp   2,5 hp
Pianostudier 1 samt Pianostudier 2 alt.
Ackompanjemang och samspel – delkurs A (vissa profiler)
2,5 hp   2,5 hp
Rösten i sång och tal (instrumentprofiler) eller
Röst och tal (sångprofil)
2,5 hp 2,5 hp  
Profilspecifika kurser 10 hp      
Blås/Stråk/Annat instrument 5 hp 5 hp  
El-/Kontrabas 5 hp 5 hp  
Gitarr, elgitarr 5 hp 5 hp  
Piano 5 hp 5 hp  
Slagverk 5 hp 5 hp  
Sång 5 hp 5 hp  

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) 12,5 hp

År 1

År 2

År 3*
(Mph)

VFU – delkurser A1, A2 och B1 7,5 hp 5 hp 2,5 hp

SUMMA

60 hp 30 hp 30 hp

* Kursbevis för Kulturskoleklivet 90hp erhålls efter år 2. Möjlighet att avlägga högskoleexamen finns genom ett tredje års studier. Möjligheten finns också att läsa kurserna i år 3 över studieplanen för år 2.

Senast upppdaterad: 2023-10-17