logo

Kursplaner: Utbildning för pedagogiskt arbete i kulturskolan – inriktning Musikskapande med profiler musikproduktion/dj/låtskrivande  90 hp

UTBILDNINGSVETENSKAPLIG KÄRNA (UVK) 25 hp

År 1

År 2

År 3*
(Mph)

Pedagogik, musikdidaktik och vetenskapsteori 15 hp 15 hp    
Pedagogik och psykologi 10 hp   10 hp  

ÄMNESSTUDIER 52,5 hp

År 1

År 2

År 3*
(Mph)

Musikskapande genrebreddning 5 hp 5 hp    
Ämnesdidaktik - musikskapande metodik 25 hp 15 hp 7,5 hp 2,5 hp
Självständigt examensarbete 15 hp     15 hp
Musikaliska hantverkskurser 30 hp      
Introduktion till musiklära samt/alt. Arrangering° 2,5 hp   2,5 hp
Introduktion till gehörslära samt/alt. Gehör° 2,5 hp   2,5 hp
Ensembleledning grund 5 hp – delkurs A eller
Ensembleledning fördj 5 hp – delkurs A eller
Körledning 5 hp – delkurs A
2,5 hp   2,5 hp
Introduktion till pianostudier – ackordspel och ackompanjemang alt. Pianostudier 1° Ackompanjemang och samspel – delkurs A (vissa profiler) 2,5 hp   2,5 hp
Rösten i sång och tal 5 hp eller
Röst och tal 5 hp
2,5 hp 2,5 hp  
Profilspecifika kurser 10 hp      
Profilstudier (musikskapande) 10 hp 5 hp 5 hp  

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) 12,5 hp

År 1

År 2

År 3*
(Mph)

VFU – delkurser A1, A2 och B1 7,5 hp 5 hp 2,5 hp

SUMMA

60 hp 30 hp 30 hp

* Kursbevis för Kulturskoleklivet 90hp erhålls efter år 2. Möjlighet att avlägga högskoleexamen finns genom ett tredje års studier. Möjligheten finns också att läsa kurserna i år 3 över studieplanen för år 2.