logo

Antagningsprov: Kulturskolepedagog 90 hp – inriktning musikproduktion/komposition/låtskrivande

Antagningsprov del 1 – musikalisk portfölj

En portfölj med klingande exempel på egenproducerad musik lämnas in mellan den 24/4–2/5.

Du ombeds i portföljen lämna in klingande exempel på tre egenskapade låtar, kompositioner eller produktioner, gärna kontrasterande, (max 15 minuter speltid totalt för alla tre). För varje låt/komposition/produktion: ge en kort (max 1/2 A4-sida) synopsis kring den – din roll i låtskapandet/produktionen, din inspiration/källa till verket, finns det ett syfte, vad finns för bakgrund till dess tillkomst etc. Om du går vidare i antagningsprocessen intervjuas du kring din portfölj vid provet.

Portföljen bedöms för beslut om vem som går vidare i antagningsprocessen (beslut senast 7 maj).

Antagningsprov del 2 – gemensamma och inriktningsspecifika prov. Genomförs på plats på SMI i v 20, 16–17 maj 2023.


Du kommer att få instruktioner och underlag för en musikskapande uppgift som du har 90 minuter på dig att genomföra. Du har tillgång till ett eget rum och en Apple/Mac dator och instrument. Du får ha eget instrument med dig eller låna instrument av oss (ej egen dator). Datorn är utrustad med Logic, Garageband, FL studio, Ableton och Sibelius.

Efter provtiden laddar du upp resultatet till din delade Google Drive mapp, alternativt framför du din uppgift live för juryn vid intervjun. Du kan också välja att göra ett framförande med både inspelat material och liveframträdande. Det inspelade materialet måste vara skickat till din drive, du har inte möjlighet att ta med datorn till intervjun.

Gruppledningsprov hålls på SMI den 16–17 maj. Underlag och instruktioner om provet får du i samband med kallelse, senast den 7:e maj.

Provet genomförs på SMI den 16:e–17:e maj. Provet är diagnostiskt och har inte utslagsresultat för antagning. Vi använder provet för att kunna placera dig i grupper eller kurser med samma färdighetsnivå.

Teoriprovet sker i form av ett prov i Musiklära och innehåller:

 • Tonnamn och oktavbeteckningar
 • Notation med diskant- och basklav
 • Dur- och mollskalor
 • Intervall
 • Ackord
 • Transponering
 • Harmonisk analys (funktionsanalys eller steganalys)
 • Fyrstämmig sats

Till uppgiften ackord, harmonisk analys och fyrstämmig sats har du tillgång till klaviatur.

Provexempel samt facit kan du ladda ner här från vår hemsida.

Gehörsprovet består av två delar:

Gehörsprovets ena del kan du testa själv genom att ladda hem ett testprov i gehör från vår hemsida. Du får då en provblankett med uppgifter som du skall lösa samt facit till uppgifterna. Musikexemplen finns som ljudfiler.

På provet spelas rytm-, melodi- och ackorduppgifter där du ska komplettera en notbild. På testprovet är inspelningarna gjorda med syntar, men på det ”riktiga gehörsprovet” används riktiga instrument.

Vid gehörsprovets andra del kommer du att få en noteringsuppgift ("plankningsuppgift"). Den innebär att du från en inspelning (sång och ackompanjemang) skall skriva ned melodi och ackord. Du arbetar vid denna uppgift med hjälp av en CD-spelare/dator och har tillgång till klaviatur. Du lägger upp arbetet på det sätt som passar dig.

Testprov
Teoriprov
Teoriprovfacit
Gehörsprov
Gehörsprovfacit
Ackord 1 (mp3)
Ackord 2 (mp3)
Ackord 3 (mp3)
Melodi 1 (mp3)
Melodi 2 (mp3)
Melodi 3 (mp3)
Rytm 1 (mp3)
Rytm 2 (mp3)
Rytm 3 (mp3)
Båda proven (2.9Mb)

Provet genomförs på SMI den 16:e–17:e maj. Provet är diagnostiskt och har inte utslagsresultat för antagning. Vi använder provet för att kunna placera dig i grupper eller kurser med samma färdighetsnivå.

I pianoprovet ingår:

 • En förberedd uppgift i ackompanjemang
 • En oförberedd uppgift i ackompanjemang på gehör
 • En oförberedd uppgift i ackompanjemang efter ackordanalys
 • A prima vista-spel

Gitarrister kan genomföra delar av provet på gitarr.

OBS! Exempel från prov från ett tidigare år.

Ackompanjemangsprov 2014 [provexempel]

OM FÖRBEREDELSE INFÖR PROVET: Skalor och kadenser ingår ej i prov men skalor i dur och moll (upp till tre förtecken) samt kadenser (ackordspel) är bra fingersättnings- och greppmetodiska övningar att värma upp inför spel. Ackordspelsövning har du nytta av inför de oförberedda delar som ingår i pianoprovet. Anvisningar och fingersättningar kan du ladda hem här.

Lämna in en videoinspelning där du framför valfri låt a capella eller med ackompanjemang. Sångproven poängsätts inte i antagningen och du behöver inte vara en säker sångare för att få godkänt resultat. Provet syftar till att bedöma dina förutsättningar att använda sångrösten i undervisningen. Lämna in videoinspelningen i din drive-mapp eller via länk till You Tube (se avsnittet om Uppladdning).

Intervjun genomförs på SMI den 16–17 maj.

Vid intervjun samtalar vi om musiken i din portfölj, musiken i det oförberedda profilprovet samt dina tankar om musikpedagogik.

Senast upppdaterad: 2023-04-12