logo

Fristående kurser 16–17

Estetiska lärprocesser 2, 7,5 hp

mn

Nu kan vi erbjuda en fortsättningskurs till dig som tidigare läst någon av våra kurser i estetiska lärprocesser på SMI. I kursen fördjupar vi oss i teoretiska, filosofiska och demokratiska perspektiv på estetik, konstnärliga uttryck, kunskap och lärande. Stor vikt läggs vid reflektion genom skrivande men vi använder oss förstås också av andra estetiska gestaltningsformer i det undersökande och reflekterande arbetet.

Kursen samläses med delkurs B) i den fristående kursen Estetik och lärande 15 hp.

Innehåll

Kursen behandlar följande moment:
  • Centrala teoribildningar om estetik och lärande
  • Filosofiska och demokratiska perspektiv på estetik och konst i relation till kunskap och lärande
  • Reflektion genom skrivande och andra gestaltningsformer
  • Kritisk granskning av egna och andras texter
  • Fördjupade litteraturstudier

Kursansvarig

Anna-Carin Ahl

Upplägg

Åttondelsfart, sex fredagar och två lördagar under läsåret 2017-18, ramtid kl 9–16

Ansökan

Senast 15 april 2017
Bifoga med ansökan ett kursbevis för tidigare studier i estetiska lärprocesser på SMI.

Lärare

Anna-Carin Ahl, Annika Falthin, Maria Nordlöw, m.fl.

Kursplan

Estetiska lärprocesser 2 7,5 hp