logo
mn

Fristående Kurser 2017–18

SMI:s fristående kurser har både konstnärligt och didaktiskt fokus. Du hittar kurser för ämnesfördjupning och breddning inom musik men också kurser inriktade på andra estetiska och konstnärliga uttrycksformer. Fler kurser kommer att läggas till under läsåret, till exempel kurser med fokus på gruppmetodik och musikalmetodik samt kurser inom röstområdet.

Fristående kurser 16–17

Behörighetskrav

För alla kurser gäller att deltagarna ska ha grundläggande högskolebehörighet. För några av kurserna gäller dessutom särskilda behörighetskriterier.

Kurser Inom Programutbildningarna

Förutom kurserna i högerspalten kan SMI i till viss utsträckning erbjuda plats i kurser inom den musikpedagogiska grundutbildningen, i mån av plats och efter särskild behörighetsbedömning. Kontakta SMI:s expedition om du söker efter en kurs med specifikt ämnesinnehåll.

Lärarprogrammet

För dig som studerar i ett lärarprogram kan SMI:s fristående kurser eventuellt ingå i din lärarexamen. Ansök om detta på den högskola där du studerar.

Ansökan till kurserna

Ansökan görs på särskild blankett som skickas in tillsammans med begärda handlingar.

Sista ansökningsdag för kurser som startar på höstterminen 2017: 18 april 2017.

Sista ansökningsdag för kurser som startar på vårterminen 2018: 15 oktober 2017.

Kurserna kan också genomföras som uppdragsutbildning på din hemort. Ta kontakt med SMI för kursuppläggning!

Se även våra fortbildningskurser