logo

Fortbildning 18–19

mn

Dansa i skolan 7,5 hp (uppdragsutbildning)

 

Som uppdragsutbildning för personal i grundskolan erbjuder SMI kursen Dansa i skolan 7,5 hp från och med våren 2019. Kursen erbjuds som en del av Utbildningsförvaltningens satsning ”Spring i benen” för grundskolor i Stockholms Stad och genomförs i samarbete med DIS - Dans i Stockholms stad och län. Genom DIS danskonsulenter erbjuds möjligheten även för lärare i andra kommuner och län att gå utbildningen.

Vi har utformat en utbildning i form av ett kurspaket för att fördjupa kunskaper i hur dansens verktyg kan tillämpas på olika sätt i skolans verksamhet. Utbildningen ges i form av en kurs på 7,5 högskolepoäng (hp). Kursen är uppdelad i två delkurser som erbjuds under två terminer. Varje delkurs består av

  • 6 halvdagsträffar under terminen, fredag eftermiddagar kl.14-17
  • Praktisering av kursinnehållet inom det egna ordinarie arbetet
  • ca 30 timmars egna studier (dokumentera, läsa, skriva)

OBS: Du behöver inte ha högskolebehörighet för att gå utbildningen. Däremot ska du vara verksam inom grundskoleväsendet och registreras till utbildningen av din arbetsgivare.

Huvudlärare/kursansvarig

Maria Nordlöw

Upplägg

Kursstart vårtermin 2019 (beräknat kursslut sommaren 2020) alternativt hösttermin 2019 (beräknat kursslut årsskiftet 2020-2021)

Kurstillfällen vt 2019: fredagar 25/1, 8/2, 22/2, 15/3, 29/3 och 10/5 kl.14-17 på SMI

Kursavgift

6.000 kr (exkl moms 25%) per deltagare, delkurs och termin.

Anmälan

särskild formulär senast den 15 november 2018 (för kursstart vt19) alternativt 15 april 2019 (för kursstart ht19)

Kursplan (preliminär)

Dansa i skolan 7,5 hp