logo

Fortbildning 20–21

mn

Dansa i skolan 7,5 hp (uppdragsutbildning)

Som uppdragsutbildning för personal i grundskolan erbjuder SMI kursen Dansa i skolan 7,5 hp från och med våren 2019. Kursen erbjuds som en del av Utbildningsförvaltningens satsning ”Spring i benen” för grundskolor i Stockholms Stad och genomförs i samarbete med DIS - Dans i Stockholms stad och län. Genom DIS danskonsulenter erbjuds möjligheten även för lärare i andra kommuner och län att gå utbildningen.

Vi har utformat en utbildning i form av ett kurspaket för att fördjupa kunskaper i hur dansens verktyg kan tillämpas på olika sätt i skolans verksamhet. Utbildningen ges i form av en kurs på 7,5 högskolepoäng (hp). Kursen är uppdelad i två delkurser som erbjuds under två terminer. Varje delkurs består av

  • 6 halvdagsträffar under terminen, preliminärt onsdag eftermiddagar kl.14-17
  • Praktisering av kursinnehållet inom det egna ordinarie arbetet
  • ca 30 timmars egna studier (dokumentera, läsa, skriva)

OBS: Du behöver inte ha högskolebehörighet för att gå utbildningen. Däremot ska du vara verksam inom grundskoleväsendet och registreras till utbildningen av din arbetsgivare.

Huvudlärare/kursansvarig

Maria Nordlöw

Upplägg

Kursstart hösttermin 2019 (kursslut sommaren 2020)

Kurstillfällen: två delkurser à 6 eftermiddagar/termin i två terminer, på SMI. Datum för ht 2019 beslutas i augusti.

Kursavgift

Kursen erbjuds med subvention av Utbildningsförvaltning Stockholms Stad under 2019-2020 med 50% för delkurs 1 och 20% för delkurs 2. Det innebär att kursdeltagaren betalar:

- 3.000 kr (exkl moms 25%) per deltagare, delkurs 1.

- 4.800 kr (exkl. moms 25% per deltagare, delkurs 2.

Anmälan

På särskild formulär. ÖPPEN FÖR SEN ANSÖKAN!

Kursplan

Dansa i skolan 7,5 hp