logo
mn

Regeringen beslutade i mars 2018 om den första fördelningen av medel till totalt sex lärosäten för att utbilda flera kulturskolepedagoger. SMI har i likhet med Stockholms Universitet (SU) och Stockholms konstnärliga högskola (SKH) erhållit 1,8Mkr i ökat bidrag inom satsningen, som går under namnet Kulturskoleklivet.

Dessa tre lärosäten har pedagogiska programutbildningar (SMI i musik, SU i drama och SKH i dans) som riktar sig mot den frivilliga undervisningens didaktik, såsom den som bedrivs på kulturskolan. Tanken med denna fördelning är att dessa tre lärosäten utvecklar ett samarbete inom satsningen och därmed skapa nya möjligheter för den som vill utbilda sig till kulturskolepedagog.

För SMI:s del innebär Kulturskoleklivet bland annat att den som söker till Högskoleexamen i musikpedagogisk 120hp också kommer att erbjudas en kortare variant av utbildningen på 90hp, där andra året läses på halvfart och kan kombineras med arbete i kulturskolan. Efter det kan studenten få ett kursbevis för avslutad utbildning inom ramen för Kulturskoleklivet, eller studera vidare och ta en högskoleexamen.

SMI ökar det fristående kursutbudet med didaktiska kurser inriktade mot arbete i kulturskolan och givet finansiering utvecklar kurser i bland annat följande områden:

  • Specialpedagogik för arbete i kulturskolan
  • Musikproduktion, DJ och låtskrivande
  • Musik och rörelse
  • Textskapande och Spoken Word

För uppdaterad information om kurser och utbildningar som utvecklas inom kulturskoleklivet, återkom till denna hemsida eller till www.kulturskoleklivet.nu där information om Stockholm-satsningen koordineras.

Läs mer på regeringens hemsida.

Uppdaterad senast 8 augusti 2019
Nästa uppdatering planeras årsskiftet 2019-20, i samband med regleringsbrevet för verksamheten 2020.