logo
mn

ATT SÖKA TILL SMI 2017

Missat ansökansdatumet men vill söka? Än kan det finnas chans!

I samband med upprättandet av antagningsproven uppstår möjligheter att ”peta in” en och annan sensökande, i mån om plats inom profilen. Har du missat deadlinen (18 april) för ansökan och vill söka till SMI till hösten, kontakta Expeditionen så kan vi se om det finns möjlighet att få med dig i antagningsproven vecka 20! (Sökande för kandidatexamen i sång 180 hp är dock fulltecknad.)

Till ansökan