logo

Helena Söderman Bohlin får Göran Lagervalls pedagogstipendium

hsb

 

Vi gratulerar varmt vår medarbetare Helena Söderman Bohlin, utbildningsledare för Musikpedagogprogrammet och lärare i ensembleledning och tvärflöjt här på SMI, som den 26 november 2018 mottog Göran Lagervalls pedagogstipendium på Kungliga Musikaliska Akademien. Motiveringen löd:

Med bred kunskap och stor initiativrikedom utvecklar Helena Söderman Bohlin ständigt sitt arbete. Hon har en unik förmåga att väcka barns och ungdomars nyfikenhet på musik. Genom gruppundervisning skapar hon delaktighet, utan att för den skull göra avkall på de moment som krävs för att eleverna ska tillgodogöra sig hantverket.